Blogg

Tillfredsställelsen lika viktig som hög lön som psykolog

Visst, det går inte att komma ifrån att du bör försöka få en hög lön som psykolog. Det är du trots allt värd efter att ha utbildat dig och tillskansat dig den kunskap som krävs för att utföra detta yrke. Till råga på allt är yrket ganska krävande och kan ta ut sin rätt. Därför bör du naturligtvis försöka kapitalisera på den höga efterfrågan på psykologer genom att ha ett högt löneanspråk. Med tanke på den stora bristen på kompetens kommer du sannolikt kunna få en relativt hög ingångslön.

Men för många kan också den tillfredsställelse som arbetet erbjuder vara minst lika viktig som lönen. För även om du lätt kan få en hög lön som psykolog kan det även finnas mjuka värden som är viktiga men lite svårare att värdera i kronor och ören. Ett sådant värde är tillfredsställelsen av att du kan bidra till att åtminstone i någon utsträckning lösa upp den knut som finns i form av bristen på kompetenta och duktiga psykologer. Du kan även få en stor tillfredsställelse av att behandla patienter och på så vis hjälpa dessa att må bättre.

Få en hög lön som psykolog och dessutom en stor tillfredsställelse

Exakt hur många personer runt om i Sverige som lider av mental ohälsa är faktiskt oklart. Mörkertalet tros dock vara stort och uppemot en av fem vuxna personer kan lida av någon typ av psykisk sjukdom. I en mindre andel av dessa fall är dessutom den mentala ohälsan mer allvarlig och därför krävs det rejäla insatser från samhällets sida för att hjälpa dessa människor.

För tyvärr är den bistra sanningen att en stor del av alla de personer som lider av mental ohälsa inte får den behandling som de behöver. Detta beror bland annat på att det finns en stor brist på utbildade och kompetenta psykologer. Denna brist är någonting som du kan vara med och lösa genom att ta en anställning hos ett bemanningsföretag med en hög lön som psykolog. Genom att vara en del av lösningen på problemet kan du också få en stor tillfredsställelse på köpet.

Andra skäl till att så många personer inte behandlas för sin psykiska ohälsa är att:

  • det finns ett stort stigma kring mental ohälsa
  • vissa personer är omedvetna om sina besvär
  • somliga patienter känner inte att de får den hjälp de behöver.