Ekonomi

Näringslivets måsten!

Om man vill bli en riktigt stor aktör på marknaden så är det ett måste att antingen exportera eller importera varor! Eller varför inte ägna sig åt båda delarna?

” Svenskt näringsliv är beroende av export och import. Det som Sverige exporterar mest är maskiner och transportmedel, men även kemiska produkter och råvaror är exempel på varor som utgör väsentliga delar av den totala exporten.

Så här ser landets export ut, enligt SCB (varor):

  • Maskiner och transportmedel: 40,7 %
  • Bearbetade varor: 17,2 %
  • Kemiska produkter: 12,2 %
  • Diverse färdiga varor: 8,4 %
  • Bränslen, smörjoljor och el: 8,0 %
  • Råvaror (inte bränslen): 6,6 %
  • Livsmedel, djur och drycker: 6,2 %
  • Övriga varor: 0,5 %
  • Ojlor och fetter: 0,2 %

Därtill exporteras tjänster i allt högre grad. ”

Se den fina sidan Branschinfo!