Habo entreprenad

Med mer än 20 år i branschen kan vi erbjuda dig ett stort utbud av tjänster. Vår styrka är att vi är lokala med en flexibel medarbetarkår som snabbt kan vara på plats. Vi jobbar både med företagskunder och privatpersoner vilket gör att vi kan åta oss uppdrag som är både stora och  små. Vi kan erbjuda en paketlösning, där våra olika avdelningar arbetar tillsammans för bästa resultat för kunden.

entreprenadOutsourcing innebär att du överlåter en eller flera projekt till oss så att ni kan fokusera på ert företags kärnverksamhet. Vi utför alla slags stödtjänster. Vi kan bland annat ta totalansvar för växel, reception, vaktmästeri, fastigheter, inköp, kundtjänst, marknadsundersökningar och telefonförsäljning. Vi åtar oss hela projekt och ansvarar för allt arbete i sammanhanget. Vår erfarenhet ger både effektivitet och önskat resultat.

Vi har kompetens och erfarenhet av att genomföra stora och små byggprojekt. Det finns stor tillgång till maskiner vid bygg och anläggningsarbeten. Låt oss även ta ansvar för er fastighets närmiljö! Vi utför fastighet och grönyteskötsel samt alla förekommande arbeten.

Vi har marknadsanpassade utbildningar inom många olika verksamhetsområden för chefer, egenföretagare, anställda, till industri, lager, entreprenad, bygg och handel. Vårt mål är att tillhandahålla våra kunder utbildningar som följer fastställda läroplaner. Vi strävar dessutom efter att våra utbildningar löpande håller en hög klass ur konkurrenssynvinkel.

Vi är måna om att ligga i framkant när det gäller att tillhandahålla undervisningsmaterial och kursinnehåll som är dagsaktuellt. Detta är möjligt genom vårt nära branschsamarbete och kontakter med både myndigheter och organisationer. Undervisning sker i våra egna lokaler eller om ni så önskar lokalt på er hemort/på ert företag. Är ni fler på företaget som är i behov av samma utbildning?